Σχεδιασμός Μεταφορικών Συστημάτων

Περιγραφή:

Εισαγωγή στα Συστήματα Μεταφορών : Εισαγωγή στις βασικές συνιστώσες του προβλήματος του Σχεδιασμού (Planning) των Μεταφορών. Βοηθά τους σπουδαστές να κατανοήσουν την ανάγκη για συστηματική ανάλυση του Σχεδιασμού των Μεταφορών και τη δυνατότητα των μοντέλων ως εργαλείων σχεδιασμού. Παρουσιάζονται μοντέλα πρόβλεψης της ζήτησης (εκτίμηση των μελλοντικών αναγκών σε υποδομές και μέσα) για τη διαστασιολόγηση έργων υποδομής ή τον προσδιορισμό των προσφερομένων υπηρεσιών. Εισαγωγή στο συγκοινωνιακό σχεδιασμό των 4-βημάτων. Μεθοδολογίες εκτίμησης και τα αντίστοιχα μοντέλα υπολογισμού. Αναλυτικοί αλγόριθμοι και παραδείγματα εφαρμογής.

Ώρες εβδομαδιαίως: 3

Διδάσκοντες
Αθανάσιος Μπαλλής (Συντονιστής Μαθήματος), abal@central.ntua.gr
Κωνσταντίνος Κεπαπτσόγλου, kkepap@central.ntua.gr
Φώτης Μερτζάνης, fmertz@otenet.gr
Τατιάνα Μοσχόβου , tmosch@mail.ntua.gr

Files:

cron