Σχεδιασμός Αεροδρομίων

Περιγραφή:

Εισαγωγή : Εκλογή θέσεως αεροδρομίου με ανάλυση της επιρροής των μετεωρολογικών στοιχείων, της τοπογραφίας, του βαθμού αναπτύξεως του περιβάλλοντος. Στοιχεία που επηρεάζουν το μέγεθος του αεροδρομίου. Τύπος αεροσκαφών. Στοιχεία εναέριου κυκλοφορίας. Επιφάνειες προσέγγισης. Σχεδιασμός και γεωμετρική μελέτη διατάξεων διαδρόμων και τροχοδρομικού συστήματος. Χωρητικότητα αεροδρομίου. Δάπεδα στάθμευσης αεροσκαφών. Σχεδιασμός αεροσκαφών με ανάλυση των λειτουργιών και των απαιτούμενων χώρων. Διακίνηση επιβατών και αποσκευών. εμπορευματικοί αεροσταθμοί. Βοηθητικές εγκαταστάσεις αεροδρομίων. Εγκαταστάσεις υποστήριξης/ανεφοδιασμού, Αποθήκες, Τελωνεία. Εγκαταστάσεις ασφάλειας. Οδοστρώματα αεροδρομίου. Φορτία
υπολογισμού. Τεχνολογία διαμόρφωσης και μέθοδοι υπολογισμού εύκαμπτων και άκαμπτων οδοστρωμάτων. Επιδράσεις δυσμενών παραγόντων. Συντήρηση. Έργα αποστράγγισης και αποχέτευσης αεροδρομίων. Σήμανση, φωτεινή και μη. Εξοπλισμοί ενοργάνου προσέγγισης. Ελικοδρόμια. Τύποι ελικοπτέρων, εναέριοι διάδρομοι. Σχεδιασμός ελικοδρομίων, μελέτη διατάξεων, σήμανσης και οδοστρωμάτων. Αεροδρόμια για ειδικότερους τύπους αεροσκαφών STOL, VSTOL.