Γεωμετρικός Σχεδιασμός Οδών

Περιγραφή:

Εισαγωγή. Μελέτη και πραγματοποίηση του οδικού έργου. Ισοκλινής και πολυγωνική της χάραξης. Ταχύτητα μελέτης, λειτουργική ταχύτητα V 85 , επιτρεπόμενη ταχύτητα. Στοιχεία μελέτης για την οριζοντιογραφία. Η ευθυγραμμία, το κυκλικό τόξο, το τόξο συναρμογής. Μορφές κλωθοειδούς. Στοιχεία μελέτης για τη μηκοτομή. Κατά μήκος κλίσεις. Κυρτές και κοίλες καμπύλες στη μηκοτομή. Η μηδενική γραμμή της χάραξης. Στοιχεία μελέτης για τις διατομές. Επικλήσεις. Μέθοδοι περιστροφής της διατομής. Κλίσεις οριογραμμών. Διαγράμματα οριογραμμών / επικλήσεων. Βασικά στοιχεία της διατομής των οδών. Διαμόρφωση διατομών. Κατάταξη των οδών. Τυπικές διατομές οδών. Διαπλατύνσεις. Ορατότητα για στάση. Ορατότητα για προσπέραση. Τα μήκη ορατότητας στον σχεδιασμό των οδών. Ορατότητα στην οριζοντιογραφία και τη μηκοτομή. Διαγράμματα ορατότητας.

Το τελικο διαγωνισμα θα αποτελειται απο:
1.θεωρια (6 μονάδες, 1h και 20',όλα κλειστά) και
2.ασκησεις (4 μονάδες, 1h και 30', όλα ανοικτά).

Στον τελικο βαθμο θα μετρησει κατα 60% ο βαθμος των εξετασεων και κατα 40% το θεμα, με την προυποθεση οτι ο βαθμος των εξετασεων ειναι απο 4 και πανω.

Ώρες εβδομαδιαίως: 4

Διδάσκοντες:
Σ.Μαυρομάτης (Επίκουρος Καθηγητής)
Σ.Βαρδάκη (ΕΔΙΠ) (Διδάσκει το κεφάλαιο ''Ασφάλεια του Σχεδιασμού των Οδών'')
Β.Ματράγκος (Υποψήφιος Διδάκτορας)
Φ.Μερτζάνης (Ομότιμος καθηγητής)

Ύλη:

Κεφάλαια Μαθήματος

1 Εισαγωγή Έννοιες οριζοντιογραφίας, μηκοτομής, διατομών, ισοκλινούς, στοιχεία λειτουργικής ιεράρχησης οδών. 1x4=4
2 Στοιχεία δυναμικής οχημάτων, μηχανισμοί τριβής, ταχύτητες Δυνάμεις που ασκούνται στο όχημα (αεροδύναμη, εξ επαφής δύναμη ελαστικού – οδοστρώματος, βάρος), δυνάμεις προωθητικής ροπής – πέδησης, καθοριστικές ταχύτητες, εφαπτομενική και εγκάρσια τριβή. 1x4=4
3 Προσομοίωση οχήματος στην οδοποιία Υφιστάμενη προσέγγιση δυναμικής οχήματος κατά τον προσδιορισμό κρίσιμων γεωμετρικών μεγεθών, παραδοχές, προσδιορισμός ελάχιστης οριζόντιας ακτίνας - ταχύτητας για ανατροπή και ολίσθηση, λωρίδες ανάβασης. 1x4=4
4 Οριζοντιογραφία Στοιχεία οριζόντιας χάραξης, ευθυγραμμία, τόξο συναρμογής - μορφές, κυκλικό τόξο, οριακές τιμές, κριτήρια ασφαλείας (ποιοτική αξιολόγηση οδού με βάση τη συνέχεια της χάραξης). 2x4=8
5 Μηκοτομή Στοιχεία μελέτης για τη μηκοτομή, κατά μήκος κλίσεις, κυρτές - κοίλες καμπύλες μηκοτομής, οριακές τιμές, διάγραμμα μηκοτομής. 1x4=4
6 Επικλίσεις Αμφικλινή – μονοκλινή οδοστρώματα, περιστροφή οδοστρωμάτων, κλίσεις οριογραμμών, διαγράμματα οριογραμμών / επικλίσεων. 1x4=4
7 Κυκλοφοριακός χώρος, διατομές Διαστασιολόγηση διατομών (περιτύπωμα, ελεύθερος εμποδίων χώρος), χρήστες, τυπικές διατομές οδών, στοιχεία διατομών, πλευρικές διαμορφώσεις - παρόδιος εξοπλισμός (γενικά), διαπλατύνσεις – διευρύνσεις, θέματα απορροής ομβρίων – αναγκαιότητα τροποποίησης μηκοτομής, επικλίσεων. 2x4=8
8 Ορατότητες Γεωμετρικό μήκος ορατότητας (στάσης, προσπέρασης, απόφασης, κόμβων), ψυχολογικό μήκος ορατότητας (οπτικό πεδίο που εκτίθεται στον οδηγό και το οποίο πρέπει να κατανοεί), διαγράμματα ορατότητας. 1x4=4
9 Σύγχρονες τάσεις στον σχεδιασμό οδών Σχεδιασμός οδού στο χώρο, νέες αντιλήψεις στον σχεδιασμό οδών (ταχύτητα, διατομές). 1x4=4 1x4=4
10 Στάδια σχεδιασμού οδικών έργων Μελέτη σκοπιμότητας, προκαταρκτική μελέτη, προμελέτη, οριστική μελέτη, μελέτη εφαρμογής, υπόβαθρα – ακρίβειες. 1x4=4
11 Εισαγωγή στην ασφάλεια του σχεδιασμού των οδών Εισαγωγή στην ασφάλεια του σχεδιασμού των οδών, παράδοση θέματος. 1x4=4 1x4=4

Files: