Πειραματική Αντοχή Υλικών

Περιγραφή:

Α.
 • Υπενθυμίσεις από τη Μηχανική του Παραμορφωσίμου Σώματος και Στοιχεία της Θεωρία Ελαστικότητας: Η τάση και η τροπή ως τανυστές, Ενέργεια παραμορφώσεων.
 • Αστοχία των υλικών: Θεωρία πυκνότητας της στροφικής ενέργειας παραμορφώσεων (Mises), θεωρία μεγίστης διατμητικής τάσεως (Tresca), θεωρία εσωτερικής τριβής (Mohr - Coulomb).
 • Η αστοχία των υλικών παρουσία ασυνεχειών: Στοιχεία Μηχανικής των Θραύσεων. Συγκέντρωση και ένταση τάσεων. Τασικό πεδίο πέριξ ασυνεχειών. Κυκλική οπή. Εγκοπές. Ρωγμές. Θεωρία Griffith. Ενεργειακές προσεγγίσεις. Άνοιγμα χειλέων ρωγμής (COD). Η πλαστική ζώνη πέριξ ρωγμών.
 • Στατικές φορτίσεις: Εφελκυσμός, Διάτμηση, Θλίψη, Λυγισμός, Κάμψη, Στρέψη, Σκληρότητα.
 • Η επίδραση του χρόνου: Ρεολογική συμπεριφορά των υλικών (Ερπυσμός, Χαλάρωση, Επανάταξη). Αστοχία λόγω κοπώσεως. Κρουστικές φορτίσεις.

Β.Το πείραμα στην Αντοχή των Υλικών: Σχεδίαση και υλοποίηση πειράματος. Συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία πειραματικών δεδομένων. Σύνταξη αναφοράς πειράματος.

Πειραματική μελέτη της μηχανικής συμπεριφοράς και αστοχίας των υλικών:
 1. Εφελκυσμός μεταλλικών υλικών.
 2. Θλίψη και λυγισμός μετάλλου και σκυροδέματος. (Θλίψη δοκιμίου χαλκού)
 3. Τριαξονική καταπόνηση σκυροδέματος.
 4. Κάμψη τριών και τεσσάρων σημείων δοκών από σκυρόδεμα.
 5. Σκληρομέτρηση μεταλλικών υλικών.
 6. Στρέψη μεταλλικών ράβδων.
 7. Ερπυσμός, Χαλάρωση.
 8. Μη καταστροφικός έλεγχος των υλικών με υπερήχους.
 9. Κρούση-Κόπωση.
 10. Θραύση παρουσία γεωμετρικών ασυνεχειών (Οπή-Ρωγμή).

Εξάμηνο: 4

Ώρες διδασκαλίας: 4

Διδάσκοντες:
 • Β. Βαδαλούκα
 • Β. Κεφαλάς
 • Β. Κυτόπουλος
 • Γ. Μπούρκας
 • Γ. Παπαδόπουλος

Ύλη:

2007-08

1) Πείραμα Εφελκυσμού (τα πάντα σχετικά)

2)Κριτήρια Αστοχίας (πως, πότε, γιατί, αστοχεί το υλικό)
- Κριτήριο Mohr-Coulomb για Ψαθυρά Υλικά
- Κριτήριο Von Mises για Όλκιμα

3) Εξάρτηση συμπεριφοράς υλικού από χρόνο επιβολής φορτίου
-Ερπυσμός
-Χαλάρωση
-Κόπωση
-Κρούση

4) Πειραματικές Διαδικασίες (τι μετράμε, τι αποτελέσματα παίρνουμε)

5) Μελέτη Μη Καταστροφικών Ελέγχων (υπέρηχοι κτλ, υπάρχει συγκεκριμένο κεφάλαιο στο κίτρινο βιβλίο)