Γεωδαιτικές Εφαρμογές

Περιγραφή:

  • Πολυγωνομετρία – οδεύσεις – είδη οδεύσεων – μέτρηση στοιχείων – υπολογισμοί.
  • Αποτυπώσεις, αποτύπωση οικοπέδων και μεγαλυτέρων εκτάσεων, μέθοδοι, σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων.
  • Κατά μήκος και πλάτος τομές, υπολογισμός όγκου χωματισμών. Βασικές χαράξεις αξόνων (ευθεία, κυκλικό τόξο, κλωθοειδής).
  • Χρήση χαρτών και Τοπογραφικών Διαγραμμάτων.

Δίδεται θέμα, το οποίο σταδιακά εκπονείται και περιλαμβάνει αντικείμενα επί όλων των διδαχθέντων καλύποντας 7 περίπου εβδομάδες.

Files: