Στοιχεία Αρχιτεκτονικής & Αρχιτεκτονική Σύνθεση

Περιγραφή:

Σύνθεση κτιριακών έργων. Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική. Ανθρώπινη κλίμακα, ανάλυση δραστηριοτήτων και εξοπλισμός χώρων. Εργονομικός σχεδιασμός στην αρχιτεκτονική. Βιοκλιματικοί παράγοντες που επηρεάζουν τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Επιλογή των υλικών δόμησης. Εκλογή και περιγραφή του φέροντος οργανισμού. Σχέσεις λειτουργίας και μορφής κτιρίου. Στοιχεία οργάνωσης και σύνταξης Αρχιτεκτονικής μελέτης.

Διδάσκοντες: Γ. Βλάχος

Ώρες εβδομαδιαίως: 3

Η ύλη και ο τίτλος του μαθήματος άλλαξαν το 2017.
Προηγούμενος τίτλος:Στοιχεία Αρχιτεκτονικής.

Files: