Γεωδαισία

Περιγραφή:

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές τις βασικές έννοιες και αρχές της Γεωδαισίας. Στη συνέχεια με τις ασκήσεις υπαίθρου οι φοιτήτριες/τες εξασκούνται στη λήψη στοιχείων από το πεδίο και στην επεξεργασία τους, προκειμένου να δώσουν λύσεις σε προβλήματα που καλύπτουν τις δραστηριότητες του Πολιτικού Μηχανικού. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των ασκήσεων οι φοιτήτριες/τές, εξοικειώνονται με την χρήση γεωδαιτικών οργάνων.

Ώρες εβδομαδιαίως: 4
Διδάσκοντες: Γ.Πανταζής (Συντονιστής)

Ύλη:

Εισαγωγή – Επιφάνειες αναφοράς | Βασικές αρχές (Εισαγωγή – ιστορικά) | Επιφάνειες αναφοράς (περιγραφή). Συστήματα αναφοράς (Τρισορθογώνιο (Χ,Υ,Ζ) – Σφαίρα (φ,λ,h) – Ελλειψοειδές (φ,λ,h)- (Φ,Λ,Η) – Γεωειδές -προβολές )
Υπολογισμοί στο επίπεδο | Βασικοί ορισμοί – Γεωμετρία τριγώνου - Θεμελιώδη προβλήματα

Μετρήσεις | Βασικές αρχές μέτρησης μηκών & γωνιών | Εργαστήριο Οργάνων Ι | Ολοκληρωμένοι γεωδαιτικοί σταθμοί (Total stations) | Υψομετρία | Γενικά - Γεωμετρική χωροστάθμηση - Τριγωνομετρική υψομετρία | Εργαστήριο Οργάνων ΙΙ | Οπτικομηχανικοί & ψηφιακοί χωροβάτες | Συστήματα GNSS | Βασικές αρχές λειτουργίας – Μετρήσεις – Ανάλυση παρατηρήσεων | Εργαστήριο Οργάνων ΙΙΙ | Συστήματα GNSS | Σύστημα ΕΓΣΑ ‘87 | Ορισμός συστήματος, παρουσίαση εφαρμογών χρήσης του | Αποτυπώσεις | Γενικά – Μέθοδοι – Υπολογισμοί, αβεβαιότητες. | Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος
Βασικές αρχές, παρουσίαση και ανάλυση εφαρμογών

Files: