Γεωδαισία

Περιγραφή:

Σκοπός του μαθήματος είναι, κατά κύριο λόγο, να κατανοήσουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές τις βασικές έννοιες και αρχές της Γεωδαισίας. Στη συνέχεια με τις ασκήσεις υπαίθρου οι φοιτήτριες/τες εξασκούνται στη λήψη στοιχείων από το πεδίο και στην επεξεργασία τους, προκειμένου να δώσουν λύσεις σε προβλήματα που καλύπτουν τις δραστηριότητες του Πολιτικού Μηχανικού. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των ασκήσεων οι φοιτήτριες/τές, εξοικειώνονται με την χρήση γεωδαιτικών οργάνων. Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

· Εισαγωγή, Βασικές έννοιες (επιφάνειες αναφοράς, συστήματα αναφοράς, ορισμοί μεγεθών, μονάδες, χάρτες και τοπογραφικά διαγράμματα). Καρτεσιανά συστήματα συν/νων.

· Θεμελιώδη προβλήματα. Μετάθεση – στροφή συστημάτων. Άσκηση: Γεωμετρία τριγώνου, εμβαδά, κλίση ευθείας

· Έννοια της μέτρησης, είδη σφαλμάτων, μέση τιμή, τυπικά σφάλματα (ισοβαρείς, ανισοβαρείς), Νόμος μετάδοσης σφαλμάτων.Άσκηση: Θεμελιώδη προβλήματα

· Μετρήσεις μηκών (μετροταινία, EDM βασική αρχή λειτουργίας, απαραίτητες διορθώσεις και αναγωγές)Άσκηση: Μέση τιμή, τυπικά σφάλματα, Νόμος μετάδοσης σφαλμάτων

· Άσκηση: Πλευρομετρήσεις σε κλειστό σχήμα.

· Μετρήσεις γωνιών (θεοδόλιχο, βασική λειτουργία, ψηφιακά θεοδόλιχα), υπολογισμοί γωνιών.

· Άσκηση: Γωνιομετρήσεις στο κλειστό σχήμα.

· Υψομετρία (γεωμετρική χωροστάθμηση, τριγωνομετρική υψομετρία)

· Άσκηση: Χωροστάθμηση των κορυφών του κλειστού σχήματος, υπολογισμοί υψομετρικών διαφορών , σύγκριση με ΤΥ.

· Παρουσίαση Σύγχρονων γεωδαιτικών οργάνων (Total station, ψηφιακοί χωροβάτες, GPS). Σύστημα ΕΓΣΑ ¢87

· Μετρήσεις με TOTAL STATIONS και ψηφιακούς χωροβάτες. Συμπληρώσεις ασκήσεων υπαίθρου Σύγκριση με Τ16 – μετροταινία – απλό χωροβάτη.

· Μετρήσεις με TOTAL STATIONS και ψηφιακούς χωροβάτες. Συμπληρώσεις ασκήσεων υπαίθρου Σύγκριση με Τ16 – μετροταινία – απλό χωροβάτη.

Ώρες εβδομαδιαίως: 3

Διδάσκοντες:
    Διδάσκοντες Γ. Πανταζής (Συντονιστής)
    Γ. Γεωργόπουλος
    Ε. Λάμπρου

Mέθοδοι αξιολόγησης
1) Προφορική εξέταση στα όργανα μέτρησης
2) Γραπτή εξέταση


Διδακτικά βοηθήματα:
1. Τεύχος Σημειώσεων με τις διαφάνειες που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (μοιράζονται στο τέλος του εξαμήνου)
2. Μαθήματα Τοπογραφίας, Γ. Γεωργόπουλος, Εκδόσεις Τζιόλα
ή Γεωδαισία (Τόμος Ι & ΙΙ), Μπαντέλας, Σαββαϊδης, Υφαντής, Δούκας, Εκδόσεις Κυριακίδη
3. Ασκήσεις Εξαμήνου

Ύλη:

H Εξεταστέα ύλη της Γεωδαισίας για το έτος 2009-10 όπως ανακοινώθηκε είναι η ακόλουθη:

Από το τεύχος σημειώσεων "Γεωδαισία πολιτικών μηχανικων", Αθηνα Νοέμβριος 2008

Κεφάλαιο
μετρήσεις - σφάλματα μετρήσεων – επεξεργασία των μετρήσεων

Κεφάλαιο
επίπεδα ορθογώνια συστήματα συντεταγμένων – θεμελιώδη προβλήματα – μετατροπές συντεταγμένων

Κεφάλαιο
μετρούμενα μεγέθη – βασικά τοπογραφικά όργανα

Κεφάλαιο
υψομετρία

Κεφάλαιο
υπολογισμοί εμβαδών

Οι αντίστοιχες θεματικές ενότητες, περιλαμβάνονται και στα βιβλία:
Μαθήματα Τοπογραφίας, Γ. Γεωργόπουλος, Εκδόσεις Τζιόλα
Γεωδαιτικά όργανα και μέθοδοι μέτρησης και υπολογισμών Τόμος Ι, Τόμος ΙΙ, Μπαντέλας, Σαβαϊδης, Υφαντής, Δούκας, εκδόσεις Κυριακίδη, που διανεμήθηκαν.

Επισημαίνεται ότι κατά την εξέταση, οι φοιτήτριες/τές θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ή τη φοιτητική τους ταυτότητα, Η/Υ με τριγωνομετρικούς αριθμούς και απλά όργανα σχεδίασης. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν θα επιτραπεί η ανταλλαγή οργάνων και Η/Υ.
Η εξέταση θα γίνει με κλειστά βιβλία και θα αφορά στη θεωρία που αναφέρεται στην εξεταστέα ύλη που αναγράφεται παραπάνω και στις ασκήσεις που έχουν δοθεί κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Files: