Σιδηρές Γέφυρες

Περιγραφή:

Εισαγωγή. Ιστορικό. Καταστροφές σιδηρών γεφυρών. Πλεονεκτήματα, Μειονεκτήματα. Κατηγορίες σιδηρών γεφυρών. Μέλη μόρφωσης οδοφόρων και σιδηροδρομικών γεφυρών (καταστρώματα, δικτυωτές ή ολόσωμες κύριες δοκοί, κύριοι και δευτερεύοντες σύνδεσμοι, εφέδρανα, βάθρα). Βασικές αρχές σχεδιασμού. Υλικά. Δράσεις επί των γεφυρών. Συνδυασμοί δράσεων. Φορτία κυκλοφορίας. Λοιπές δράσεις. Ανάλυση γεφυρών. Δικτυωτές και ολόσωμες (ανοικτές ή κλειστές) γέφυρες. Μηκίδες, διαδοκίδες, κύριες δοκοί. Αντοχή διατομών. Ευστάθεια μελών (καμπτικός λυγισμός και κύρτωση). Σύμμικτες γέφυρες (διαστασιολόγηση διατομών, διατμητική σύνδεση). Λειτουργικότητα. Κόπωση. Εφέδρανα. Χαλύβδινα βάθρα. Κατασκευή, ανέγερση, συντήρηση. Άλλες μορφές γεφυρών (καλωδιωτές κ.λπ.)

Το μάθημα περιλαμβάνει εργασία που θα μετρήσει 30% του τελικού βαθμού. Η εργασία θα εξεταστεί προφορικά.
cron