Ιστορία της Αρχιτεκτονικής

Περιγραφή:

Γνωριμία και εξοικείωση από την αρχιτεκτονική και τις τεχνικές δόμησης από την αρχαιότητα έως την σύγχρονη εποχή, στον ελληνικό και στον ευρύτερο διεθνή χώρο. Ζητήματα σχέσεων μορφών, ρυθμών και τεχνικών κατασκευής. Μνημεία. Σχέσεις μορφής και λειτουργίας στα Ιστορικά κτίρια. Σύγχρονη Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα και στον διεθνή χώρο.