Ολοκληρωμένο Θέμα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού

Περιγραφή:

Ολοκληρωμένος σχεδιασμός ενός έργου, κατά προτίμηση υφιστάμενου, από μια ομάδα 5 φοιτητών. Το
θέμα επιλέγεται ανάλογα με την κατεύθυνση των φοιτητών και επιβλέπεται από ένα μέλος ΔΕΠ, μέσω
εβδομαδιαίων συναντήσεων οι οποίες αντικαθιστούν τη διδασκαλία. Στα πλαίσια του ολοκληρωμένου
θέματος μορφώνεται το έργο, διαστασιολογείται και παράγονται σχέδια, τεχνική έκθεση και τεύχη
υπολογισμών.