Εφαρμοσμένη Οικονομική

Περιγραφή:

Προέρχεται από μεταφορά του υποχρεωτικού μαθήματος Οικονομική 3ου εξαμήνου στα επιλογής 2ου εξαμήνου.

Η νεοκλασική μικροοικονομική θεωρία. Εισαγωγή στη μικροοικονομική θεωρία : Στοιχεία για το γενικό θεωρητικό πλαίσιο της μικροοικονομικής - νεοκλασικής θεωρίας. Πρώτες βασικές έννοιες για την κατανόηση της μικροοικονομικής θεωρίας. Προσφορά και ζήτηση, αρχική θεώρηση. Η ζήτηση των αγαθών. Η ελαστικότητα ζήτησης. Η προσφορά των αγαθών. Η ελαστικότητα προσφοράς. Η ισορροπία. Μετατοπίσεις των καμπυλών ζήτησης και προσφοράς. Θεωρίες της ζήτησης : Η συμπεριφορά του καταναλωτή. Η θεωρία της απόλυτης χρησιμότητας. Η θεωρία της τακτικής χρησιμότητας. Θεωρία παραγωγής και κόστους παραγωγής : Θεωρία παραγωγής. Θεωρία κόστους παραγωγής. Μορφές αγοράς : Ο τέλειος ανταγωνισμός. Το μονοπώλιο. Ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός. Το ολιγοπώλιο.

Ώρες εβδομαδιαίως: 3
Διδάσκοντες: Ι. Τσώλας

Ύλη:

ΥΛΗ 2007-08:
Κεφάλαια 3, 4, 5 και 6 (σελ. 61-329) του συγγράμματος «Εισαγωγή στην οικονομική ανάλυση» (Μηλιός Γ., Οικονομάκης Γ., Λαπατσιώρας Σ.)
Η εξέταση θα γίνει με κλειστά βιβλία.

Σημαντικότερα σημεία, υλικό διαλέξεων, τυπολόγιο, ασκήσεις, λύσεις και υποδείξεις: http://www.mqn.gr/phpBB/viewtopic.php?f=6&p=426#p393
(Από το υλικό των διαλέξεων οι σελ.83-86 είναι εκτός ύλης!)