Αντισεισμική Αποτίμηση - Ενίσχυση Υφισταμένων Κατασκευών

Περιγραφή:

Σημασία, θεσμικό πλαίσιο, ιδιαιτερότητες μελετών αποτίμησης και ενίσχυσης, Πλαστική ανάλυση (Εξειδίκευση πλαστικής ανάλυσης για φορείς από οπλισμένο σκυρόδεμα), Ανελαστική Στατική Ανάλυση (Φάσματα, εξιδανικευμένη καμπύλη δύναμης-μετακίνησης, στοχευόμενη μετακίνηση, κόμβος ελέγχου), Τεχνικές ενίσχυσης (Σύνοψη τεχνικών και μέσων ενίσχυσης (Μανδύες, τοιχωματοποίηση, χιαστί σύνδεσμοι κτλ)), Σύνθετα υλικά Ιδιότητες σύνθετων υλικών και εφαρμογές αυτών, Φάσεις φόρτισης (Η επιρροή των φάσεων φόρτισης στα εντατικά μεγέθη μελών και διεπιφανειών φορέα), Οδοί μεταφοράς δυνάμεων/ διατμ. σύνδεσμοι (Βλήτρα, αγκύρια, αναρτήρες, αγκυρώσεις ενισχύσεων), Προσδιορισμός συμπεριφοράς δομικών στοιχείων (Βλάβες από σεισμό, αξιολόγησή τους και μέθοδοι αποκατάστασης), «Σκελετικά» διαγράμματα αντίστασης-παραμόρφωσης, Ενίσχυση μεμονωμένων μελών (Εφαρμογές: Ενίσχυση (α) με μανδύα, (β) με έλασμα, (γ) με ύφασμα από σύνθετο υλικό), Εμφάτνωση μεταλλικών στοιχείων ακαμψίας και τοιχοπληρώσεων


Διδάσκοντες
ΤΑΣΟΣ ΑΒΡΑΑΜ
Εμμανουήλ Βουγιούκας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ
Σάββας Τριανταφύλλου