Σχεδιασμός Αστικών Συγκοινωνιών

Περιγραφή:

Εισαγωγή στις βασικές συνιστώσες του προβλήματος του Σχεδιασμού των αστικών συγκοινωνιών. Ο Σχεδιασμός των Αστικών Συγκοινωνιών με βάση την ανάλυση των αναγκών του επιβατικού κοινού λαμβάνοντας υπόψη τεχνοοικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς περιορισμούς . Καθορισμός των προδιαγραφών για την παροχή συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης. Διαδικασίες δρομολόγησης. Έννοιες και μέθοδοι κοστολόγησης

Διδάσκοντες
Γεώργιος Γιαννής
Κωνσταντίνος Κεπαπτσόγλου
Τατιάνα Μοσχόβου
cron