Μηχανική 2

Περιγραφή:

1. Ελαστική συμπεριφορά (τριδιάστατη εντατική κατάσταση, εξισώσεις θερμοελαστικότητας, απλοί επίπεδοι υπερστατικοί δίσκοι)
2. Διατήρηση της Ενέργειας (διατύπωση της Α.Δ.Ε., ελαστικότητα, πλαστικότητα).
3. Τεχνική θεωρία ελαστικής κάμψης (Στατικά για γεωμετρικά μεγέθη διατομών, καθαρή κάμψη, εξισώσεις απλής κάμψης).
4. Τεχνική θεωρία ελαστικής κάμψης (συνέχεια) (κάμψη δοκών από σύνθετο υλικό, θερμοελαστική κάμψη).
5. Η μέθοδος των παραμορφώσεων (Ελαστική γραμμή, επίλυση απλών υπερστατικών δοκών).
6. Διάτμηση λόγω κάμψης (εφαρμογές).
7. Ελαστική ενέργεια λόγω κάμψης (εφαρμογές).
8. Τεχνική θεωρία στρέψης ( βασικές εξισώσεις, ελαστική ενέργεια λόγω στρέψης,στρέψη δοκού ορθογωνικής διατομής).
9. Σύνθετη καταπόνηση πρισματικής δοκού (λοξή κάμψη, κάμψη με αξονική δύναμη,πυρήνας διατομής-αδρανής περιοχή).
10. Διάτμηση λεπτότοιχων διατομών λόγω κάμψης.
11. Ενεργειακές προτάσεις. (αρχή των δυνατών Έργων,θεωρήματα αμοιβαιότητας των Betti και Maxwell-Mohr, Θεώρημα Castigliano, ελαστική ενέργεια σε σύνθετη καταπόνηση, υπερστατικοί φορείς, θεώρημα περί την ακρότατη τιμή της δυναμικής ενέργειας).
12. Θεωρία 2ης τάξης - λυγισμός. (Κάμψη με αξονική δύναμη, το πρόβλημα του λυγισμού, εφαρμογές).

Ύλη:

2007-08
εδώ
cron