Τεχνολογία Μοντέλων Δομικών Πληροφοριών (BIM)

Περιγραφή:

H τεχνολογία Μοντέλων Δομικών Πληροφοριών (ΒΙΜ) για τον τεχνικό σχεδιασμό και τη διαχείριση της κατασκευής και της λειτουργίας τεχνικών έργων – Από το 2διάστατο σχέδιο (2D) στο 3διάστατο πληροφοριακό μοντέλο του έργου με τα έξυπνα αντικείμενα – Βασικές έννοιες και ορισμοί τεχνολογίας Μοντέλων Δομικών Πληροφοριών (ΒΙΜ) - Ανοικτά πρότυπα διαλειτουργικότητας και οργανωτικές προϋποθέσεις – Συναρμογή αρχιτεκτονικού, στατικού & μηχανολογικού μοντέλου και έλεγχος συμβατότητας - Χρήση του μοντέλου για χρονικό προγραμματισμό, την .κοστολόγηση, την εικονική αναπαράσταση και τον έλεγχο των εργασιών – BIM και Facility Management


Αξιολόγηση Επίδοσης
- Τελική γραπτή εξέταση: 50%
- Θέματα (εργασίες και τεχνικές εκθέσεις): 40%
- Ασκήσεις - Εφαρμογές: 10%