Μηχανική του Στερεού Σώματος

Περιγραφή:

Εισαγωγικές έννοιες. Σύνθεση δυνάμεων και ροπών στο επίπεδο και στο χώρο. Στερεοστατικές εξισώσεις ισορροπίας. Είδη φορτίσεων. Φορέας και σύνθεση (ελεύθερος φορέας, στήριξη, επίπεδοι στερεοί σχηματισμοί, αντιδράσεις). Ισοστατικοί δικτυωτοί φορείς (μόρφωση και μέθοδοι υπολογισμού). Ολόσωμοι ευθύγραμμοι ισοστατικοί φορείς (εσωτερικά εντατικά μεγέθη και διαγράμματα Μ,Q,Ν). Δοκός Gerber και απλά ισοστατικά πλαίσια (διαγράμματα Μ,Q,Ν). Καμπύλοι φορείς (τριαρθρωτό και παραβολικό τόξο). Εύκαμπτοι φορείς (σχοινιά, καλώδια, αλυσοειδής). Ροπές επιφανειών 1ης και 2ης τάξης (το κεντροειδές και οι ροπές αδράνειας επιφάνειας). Έργο και ενέργεια. Αρχή των δυνατών έργων. Ευστάθεια. Τριβή και εφαρμογές.

Τα συγγράμματα του μαθήματος είναι:
· Ι. Βαρδουλάκης και Α. Γιαννακόπουλος, ʽΤεχνική Μηχανική Ιʼ, εκδόσεις Συμμετρία.
· J.L. Meriam and L.G. Kraige, ʽΤεχνική Μηχανικήʼ (ʽEngineering Mechanics – Staticsʼ), σε μετάφραση, εκδόσεις Φούντας.
· R.C. Hibbeler, ʽΤεχνική Μηχανική – Στατικήʼ (ʽEngineering Mechanics – Staticsʼ), σε μετάφραση, εκδόσεις Φούντας.
· Ε.Γ. Μαρκέτος, ʽΤεχνική Μηχανικήʼ, τόμος Ι, εκδόσεις Συμμετρία.
· F.P. Beer and E.R. Johnston, ʽΣτατικήʼ (ʽVector Mechanics for Engineersʼ), σε μετάφραση, εκδόσεις Τζιόλα.


Διδάσκοντες:
Χ. Γεωργιάδης (Συντονιστής)
Α. Ζήσης
Τ. Πατσαλιά
Α. Γιαννακόπουλος

Ώρες εβδομαδιαίως: 3

Ύλη:

2011-12

''Τεχνική Μηχανική Ι'' του Ι.Βαρδουλάκη
Κεφάλαια 1,2,3,4,6,7
Aπό τα βιβλία του Γκαρούτσου:
-''Εισαγωγή στη Στατική''
Κεφάλαια 1,2,3 εκτός από Cremona
-''Τεχνική Μηχανική Ι''
Κεφάλαια 1,2,3,4,5,6

2008-09

''Τεχνική Μηχανική Ι'' του Ι.Βαρδουλάκη
Κεφάλαια 1,2,3,4,5

Aπό τα βιβλία του Γκαρούτσου:

-''Εισαγωγή στη Στατική''
1.Κέντρα βάρους επίπεδων σχημάτων
2.Ισορροπία επίπεδου συστήματος δυνάμεων
3.Δικτυώματα

-''Τεχνική Μηχανική Ι''
1.Ισοστατικότητα- Στερεοστατικότητα ενός φορέα
2.Τα διαγράμματα εντατικών μεγεθών σε ευθεία δοκό
3.Επίπεδα πλαίσια - Επίπεδοι καμπύλοι φορείς
4.Σύνθετοι Φορείς
5.Πρακτική μέθοδος χάραξης διαγραμμάτων Ν,Q,M
6.Εύκαμπτοι φορείς(καλώδια)

-----

Συζητηση για την υλη: viewtopic.php?f=6&p=3989#p3988

Files: