Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία

Περιγραφή:

Εισαγωγή στην ενέργεια και την ηλεκτρική ενέργεια. Παραγωγή, ζήτηση, μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας. Αιολική ενέργεια. Ηλιακή ενέργεια. Υδροηλεκτρική ενέργεια. Γενικές διατάξεις υδροηλεκτρικών έργων (σταθμοί, υδροληψίες, φράγματα). Αποθήκευση ενέργειας με συστήματα άντλησης‐ταμίευσης. Ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, άνθρακας, πυρηνικά). Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί. Βιομάζα (Βιοκαύσιμα – Βιοαέριο). Γεωθερμία. Ενέργεια από τη θάλασσα. Οικονομικά της ενέργειας και των ενεργειακών έργων. Πλαίσιο αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Κατάρτιση ενεργειακού μίγματος.

Ώρες εβδομαδιαίως: 3

Διδάσκοντες:
Ν. Μαμάσης

Ύλη:

Εισαγωγή στην Ενέργεια:Μορφές ενέργειας, μεγέθη, μονάδες. Εισαγωγή στην Ηλεκτρική Ενέργεια. Παραγωγή-ζήτηση-μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ενεργειακό μίγμα.

Αιολική ενέργεια:Θεωρητικό και τεχνικά εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό. Ανεμογεννήτριες (επιλογή θέσης, περιβαλλοντικές επιπτώσεις).

Ηλιακή ενέργεια: Ηλιακή ακτινοβολία (χωρική χρονική κατανομή). Συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Υδροηλεκτρική ενέργεια:
Εκτίμηση υδροδυναμικού. Χαρακτηριστικά υδροηλεκτρικών έργων. Εκτίμηση δυναμικού για μικρά υδροηλεκτρικά.

Υδροηλεκτρικά έργα: Γενικές διατάξεις (σταθμοί, υδροληψίες, φράγματα, αγωγοί προσαγωγής) Λειτουργία σταθμών, τύποι στροβίλων. Άντληση‐ταμίευση.

Ορυκτά καύσιμα:
Χαρακτηριστικά ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, άνθρακας, πυρηνικά). Εκτίμηση ενέργειας από ορυκτά καύσιμα. Εκτίμηση παραγόμενων ρύπων και αερίων θερμοκηπίου.

Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί :Διατάξεις θερμοηλεκτρικών σταθμών. Παραγωγή ορυκτών καυσίμων. Διεργασίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ενεργειακά έργα:Παρουσιάσεις ενεργειακών έργων από τους φοιτητές.

Θαλάσσια ενέργεια:
Ενέργεια από κύματα-ρεύματα-παλίρροιες. Εκτίμηση δυναμικού. Διατάξεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Βιομάζα- Γεωθερμία :
Ηλεκτρική ενέργεια από βιομάζα. Βιοκαύσιμα – Βιοαέριο. Ενέργεια από στερεά, υγρά και αέρια απόβλητα. Γεωθερμικά πεδία. Εφαρμογές γεωθερμικής ενέργειας.

Οικονομικά της ενέργειας:
Οικονομικά των φυσικών πόρων της ενέργειας και των ενεργειακών έργων. Πλαίσιο αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.