Στατική Ανάλυση Ισοστατικών Φορέων

Περιγραφή:

Εισαγωγή. Έννοια στερεού σχηματισμού και φορέα. Στήριξη φορέων. Φορτία. Εξισώσεις ισορροπίας. Ισοστατικοί σχηματισμοί. Στατική λειτουργία. Εξέταση της ισοστατικότητας ή υπερστατικότητας. Γεωμετρική αστάθεια και διερεύνησή της. Παραδοχές θεωρίας μικρών παραμορφώσεων.
Εντατικά μεγέθη διατομών δοκών. Διαγράμματα ροπών, τεμνουσών και αξονικών για αμφιέρειστη δοκό, πρόβολο, δοκό Gerber . Τριαρθρωτικά πλαίσια και τόξα. Σχοινοεδής φορέας. Δικτυώματα.
Ποιοτική χάραξη διαγραμμάτων
Γραμμές επιρροής αμφιέρειστης και αμφιπροέχουσας δοκού, δοκού Gerber κλπ. Ακραίες τιμές εντατικών μεγεθών για διάφορες μορφές κινητών φορέων.
Αρχή δυνατών έργων σε ραβδωτούς φορείς. Θεώρημα μοναδιαίου φορτίου. Υπολογισμός παραμορφώσεων ισοστατικών φορέων.

Files:

cron