Εργαστήριο Κατασκευών-Γεωτεχνικής

Περιγραφή:

Εργαστηριακές ασκήσεις κατασκευών διαφόρων υλικών. Μελέτη μηχανικής συμπεριφοράς κατασκευών, υπό στατική και δυναμική φόρτιση. Υπολογισμοί εντατικής και παραμορφωσιακής κατάστασης.
cron