Ανάλυση Κύκλου Ζωής Έργων Πολιτικού Μηχανικού

Περιγραφή:

Εισαγωγή του νεοεισαχθέντος φοιτητή στο επιστημονικό και επαγγελματικό πεδίο του Πολιτικού Μηχανικού με παρουσίαση και ανάλυση όσων συνθέτουν τον κύκλο ζωής των Τεχνικών Έργων και στόχο την προαγωγή της τεχνικής σκέψης του. Κανονιστικό Πλαίσιο, Αδειοδοτήσεις, Σκοπιμότητα, Χρηματοδότηση, Σύναψη και Διαχείριση Συμβάσεων, Διαχείριση Ποιότητας, Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση Έργων.

Ώρες εβδομαδιαίως:3

Διδάσκοντες:
Ιωάννης-Πάρις Παντουβάκης

Το μάθημα εισήχθει στο πρόγραμμα σπουδών το 2017.