Λογισμός Πολλών Μεταβλητών

Περιγραφή:

Ο Ευκλείδειος χώρος R n . Συναρτήσεις μεταξύ Ευκλείδειων χώρων, όριο και συνέχεια συναρτήσεων. Παράγωγοι διανυσματικών συναρτήσεων μιας μεταβλητής, εφαρμογές στη Μηχανική και στη Διαφορική Γεωμετρία, πολικές, κυλινδρικές και σφαιρικές συντεταγμένες. Διαφορίσιμες συναρτήσεις (η μερική παράγωγος, παράγωγος κατά κατεύθυνση, το διαφορικό). Διανυσματικά πεδία, κλίση-απόκλιση-στροβιλισμός. Βασικά θεωρήματα διαφορίσιμων συναρτήσεων (θεωρήματα μέσης τιμής, Taylor ). Θεώρημα της αντίστροφης συνάρτησης, θεωρήματα πεπλεγμένων συναρτήσεων, συναρτησιακή εξάρτηση. Τοπικά ακρότατα, ακρότατα υπό συνθήκες. Διπλά και τριπλά ολοκληρώματα: ορισμοί, κριτήρια ολοκληρωσιμότητας, ιδιότητες του διπλού-τριπλού ολοκληρώματος. Αλλαγή μεταβλητών, εφαρμογές. Πολλαπλά ολοκληρώματα. Γενικευμένα πολλαπλά ολοκληρώματα και ολοκληρώματα με παράμετρο. Επικαμπύλια ολοκληρώματα : επικαμπύλιο ολοκλήρωμα α' και β' είδους, επικαμπύλια ολοκληρώματα ανεξάρτητα του δρόμου, θεώρημα Green , απλά και πολλαπλά συνεκτικοί τόποι του R 2 και R 3 . Στοιχεία από τη θεωρία των επιφανειών, επιφανειακά ολοκληρώματα α' και β' είδους. Βασικά θεωρήματα Διανυσματικής Ανάλυσης (θεωρήματα Stokes και Gauss), εφαρμογές.

Ώρες εβδομαδιαίως: 3

Διδάσκοντες:
Γ. Σμυρλής, gsmyrlis@math.ntua.gr
Ν. Λαμπρόπουλος, nal@math.ntua.gr

Ύλη:

Spoiler: show
2009-10
1o Τεύχος
Κεφάλαιο 1: όλο
Κεφάλαιο 2: 2.1 2.3
Κεφάλαιο 3: 3.1
Κεφάλαιο 4: 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.7 4.8 4.9 4.11
Κεφάλαιο 5: όλο
Κεφάλαιο 6: όλο
Κεφάλαιο 7: όλο (εκτός 7.2)

2o Τεύχος
Κεφάλαιο 1: όλο (εκτός 1.9)
Κεφάλαιο 2: όλο
Κεφάλαιο 3: όλο
Κεφάλαιο 4: όλο (αλλά μάλλον δε θα βάλει από δω είπε ο Ρασσιάς)

2008-09
viewtopic.php?f=6&t=815#p8967

2007-2008
Από το βιβλίο για τον Διαφορικό Λογισμό θα εξεταστούν τα
Κεφ.1-1.4,1.5
Κεφ.2-όλο
Κεφ.3-3.1και σελ. 98-104(παραδείγματα 1 εως 7)
Κεφ.4-όλο εκτός των 4.10 και 4.12
Κεφ.5-όλο εκτός των 5.4 και 5.8
Κεφ.6-6.1,6.2,6.3(μέχρι και τη σελ.368)
Κεφ.7-7.1,7.4(σελ. 409 εως 412) με τα παραδείγματα

Από τον Ολοκληρωτικο Λογισμό θα εξεταστουν τα
Διπλά,τριπλά και επικαμπύλια ολοκληρώματα(ότι έχει διδαχθεί στο μάθημα)

Files:

cron