Στοχαστικές Μέθοδοι στους Υδατικούς Πόρους

Περιγραφή:

Προσομοίωση και σημασία της. Ανασκόπηση θεωρίας πιθανοτήτων και στατιστικής. Στοχαστικές ανελίξεις
και χρονοσειρές. Φασματική ανάλυση. Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις. Στάσιμα στοχαστικά μοντέλα
μιας μεταβλητής. Μακροπρόθεσμη εμμονή και ανελίξεις απλής ομοιοθεσίας. Κυκλοστάσιμα μοντέλα.
Πολυμεταβλητά μοντέλα. Μέθοδοι διακριτοποίησης. Μέθοδοι αναπτύγματος σε σειρά τυχαίων
μεταβλητών. Στοχαστική προσέγγιση απλών στατικών συστημάτων.


Μορφή Εξέτασης
Κατά τη διάρκεια της τελικής εξέτασης, επιτρέπεται η χρήση του βιβλίου και προσωπικών σημειώσεων.

Βαθμολογία
Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται στην τελική εξέταση (50%) και στις 5 (+1 προαιρετική) ασκήσεις που λύνονται και παραδίδονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (50%). Κάθε σωστή και έγκαιρα παραδομένη άσκηση βαθμολογείται με 1 μονάδα. Κάθε ημέρα καθυστέρησης της άσκησης χρεώνεται με -0,1 από τη μονάδα.

Διδάσκοντες
Δημήτρης Κουτσογιάννης, d.koutsoyiannis@hydro.ntua.gr
Σίμων-Μιχαήλ Παπαλεξίου, sp@itia.ntua.gr, simon@central.ntua.gr