Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

Περιγραφή:

Θεωρητική εισαγωγή: Αειφόρος ανάπτυξη και περιβαλλοντική πολιτική. Διαστάσεις περιβαλλοντικής πολιτικής. Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: μελέτη, δημοσιοποίηση, παρακολούθηση, εφαρμογή. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων: σκοπός, τεχνικό περιεχόμενο. Στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση. Εκπόνηση θέματος ΜΠΕ για πραγματικό τεχνικό έργο.

Βαθμολογία
Το μάθημα δεν περιλαμβάνει γραπτή εξέταση. Η βαθμολογία διαμορφώνεται από την επιτυχή παρακολούθηση και εκπόνηση του θέματος, καθώς και από την εξέταση που πραγματοποιείται πάνω στο θέμα.

Διδάσκοντες
Κίμων Χατζημπίρος, k.hadjibiros@hydro.ntua.gr
Βίκυ Τσουκαλά, v.tsoukala@hydro.civil.ntua.gr
Δημήτρης Δερματάς, dermatas@central.ntua.gr
Μαρία Παπαδοπούλου, mpapadop@mail.ntua.gr
Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό:
Χριστίνα Λιούμη, clioumi@hotmail.com
cron