Εδαφοδυναμική

Περιγραφή:

Εισαγωγή στην εδαφοδυναμική. Δυναμική των απλών κατασκευών. Εδαφική συμπεριφορά σε δυναμική και ανακυκλική επιπόνηση. Ρευστοποίηση κορεσμένων κοκκωδών εδαφών, μετρήσεις εδαφικών παραμέτρων στο εργαστήριο και στην ύπαιθρο. Διάδοση κυμάτων σε 1 διάσταση, ανάκλαση και διάθλαση, διαδιδόμενα και στάσιμα κύματα, το ανάλογο του ιξώδους απορροφητήρα, συντονισμός. Διάδοση σεισμικών κυμάτων διαμέσου του εδάφους ("Εδαφική ενίσχυση σεισμικού κραδασμού"). Ανάλυση ιστορικών περιστατικών για το σεισμικό ρόλο του εδάφους, (Μεξικό, Καλαμάτα, Πύργος, Νόρθριτζ, Κόμπε, Αίγιο). Διάδοση κυμάτων σε 2 διαστάσεις, επιφανειακά κύματα. Ταλαντώσεις επιφανειακών και εγκιβωτισμένων θεμελίων. Σεισμική απόκριση πασσάλων. Εφαρμογές της εδαφοδυναμικής σε πρόσφατα έργα στην Ελλάδα.

Εκπαιδευτική Διαδικασία
Στη διάρκεια του εξαμήνου προβλέπεται μία πρόοδος.

Διδάσκοντες
Γεώργιος Γκαζέτας, gazetas@ath.forthnet.gr
Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό:
Νίκος Γερόλυμος, gerolymos@gmail.com
Ε. Γαρίνη
Π. Τασιοπούλου
Μ. Λώλης