Μηχανική του Παραμορφώσιμου Σώματος

Περιγραφή:

  • Εφελκυσμός και θλίψη ελαστικών ραβδωτών φορέων (νόμος Hooke, λόγος Poisson, θερμοελαστική συμπεριφορά, απλές υπερστατικές κατασκευές: μέθοδοι δυνάμεων-μετατοπίσεων).
  • Διάτμηση (διατμητική τάση, τροπή, μέτρο διάτμησης).
  • Επίπεδη εντατική κατάσταση (ορθές και διατμητικές τάσεις, κύριες τάσεις και διευθύνσεις, κύκλος Mohr, διαφορικές εξισώσεις ισορροπίας).
  • Λεπτότοιχοι λέβητες.
  • Επίπεδη παραμόρφωση (τροπές, στροφές, κύριες τροπές, κύκλος Mohr, σύμπλεγμα μηκυνσιομέτρων, εξισώσεις συμβιβαστού).
  • Ελαστική συμπεριφορά (τρισδιάστατη εντατική κατάσταση, καταστατικές σχέσεις ισότροπων υλικών, απλά υπερστατικά προβλήματα δίσκων). Τεχνική θεωρία ελαστικής κάμψης (ροπές αδράνειας, καθαρή κάμψη, απλή κάμψη).
  • Κάμψη συνθέτων δοκών.
  • Τεχνική θεωρία στρέψης ( βασικές εξισώσεις, ελαστική ενέργεια λόγω στρέψης,στρέψη δοκού ορθογωνικής διατομής).

Διδάσκοντες: Παναγιώτης Τσόπελας & Αθανάσιος Ζήσης

Files: