Σιδηρές Κατασκευές III

Περιγραφή:

Εισαγωγή. Ιστορικό. Μεταλλουργία σιδήρου. Ο χάλυβας στις κατασκευές. Πλεονεκτήματα. Μειονεκτήματα. Ταξινόμηση κατασκευών. Μορφές φορέων. Κριτήρια σχεδιασμού. Βέλτιστος σχεδιασμός. Τα μέλη των κατασκευών (επιστεγάσματα, πατώματα, διαδοκίδες, κύριες δοκοί, υποστυλώματα, σύνδεσμοι,πέδιλα). Δράσεις επί των κατασκευών (άνεμος, χιόνι κ.λπ.). Μοντέλα ανάλυσης. Κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Σύνδεσμοι δυσκαμψίας. Κατασκευή, ανέγερση, συντήρηση. Ειδικές κατασκευές (κοίλες διατομές, χωροδικτυώματα, γερανογέφυρες, καλωδιωτές οροφές, δεξαμενές υγρών καυσίμων, κλπ.). Περιγραφή σύγχρονων χαλύβδινων κατασκευών.
cron