Βραχομηχανική-Σήραγγες

Περιγραφή:

Βραχομηχανική: Η Βραχομηχανική, η εξέλιξή της και οι εφαρμογές. Βράχος και Βραχομάζα.Οι ασυνέχειες και η επιρροή τους στη συμπεριφορά της βραχόμαζας. Συστήματα ταξινομήσεως (Deere, RMR, NGI, GSI). Επί τόπου εντατική κατάσταση βραχόμαζας. Προσομοιώματα μηχανικής συμπεριφοράς. Κριτήρια αστοχίας άρρηκτου βράχου και βραχόμαζας. Φυσικά χαρακτηριστικά και παράμετροι μηχανικής συμπεριφοράς, εργαστηριακές μέθοδοι και επί τόπου μετρήσεις. Ευστάθεια των βραχωδών πρανών (Ολίσθηση κατά επίπεδο, σφήνα ή κυκλική επιφάνεια). Θεμελιώσεις.
Σήραγγες: Κατανομές τάσεων και παραμορφώσεων γύρω από βαθιές και αβαθείς σήραγγες υπό ελαστικές ή ελαστοπλαστικές συνθήκες. Μηχανισμοί χαλαρώσεως της βραχόμαζας, καμπύλες συγκλίσεως-αποτονώσεως, αρχές της μεθόδου ΝΑΤΜ, προσωρινή υποστήριξη σηράγγων και αλληλεπίδραση με τη βραχόμαζα. Μηχανική διάνοιξη σηράγγων (ΤΒΜ). Πιέσεις επί των μονίμων επενδύσεων σηράγγων.

Εκπαιδευτική Διαδικασία
Βραχομηχανική:
Η ενότητα της Βραχομηχανικής συντονίζεται από τον κ.Τσιαμπάο. Σε κάθε μάθημα αφιερώνονται 2 ώρες στη θεωρία με τον κ.Τσιαμπάο και 2 ώρες στην επίλυση ασκήσεων με τους βοηθούς. Μερικές ασκήσεις παραδίδονται επιτόπου μέσα στο μάθημα, ενώ άλλες παραδίδονται την επόμενη εβδομάδα. Στο τέλος της ενότητας της Βραχομηχανικής, ο κάθε φοιτητής συγκεντρώνει όλες του τις ασκήσεις σε ένα φάκελο και τις παρουσιάζει στους βοηθούς.
Σήραγγες:
Η ενότητα των Σηράγγων συντονίζεται από τον κ.Καββαδά. Σε κάθε μάθημα αφιερώνονται 2 ώρες στη θεωρία με τον κ.Καββαδά και 2 ώρες στην επίλυση ασκήσεων με τους βοηθούς. Κατά τη διάρκεια της ενότητας αυτής, δίνονται ασκήσεις για κατ' οίκον επίλυση, μερικές ατομικά και μερικές σε μικρές ομάδες φοιτητών. Οι ομαδικές ασκήσεις απαιτούν τη χρήση ειδικού προγράμματος και συμπεριλαμβάνουν σύντομη προφορική εξέταση.

Μορφή εξέτασης
Στο τελικό διαγώνισμα επιτρέπεται η χρήση μόνο του βιβλίου των σημειώσεων του μαθήματος, όχι λυμένες ασκήσεις, προσωπικές σημειώσεις κτλ.

Βαθμολογία
Ο τελικός βαθμός διαμορφώνεται από την έγκαιρη παράδοση των ασκήσεων (20%) και το τελικό διαγώνισμα (80%). Τα ποσοστά αφορούν και τις 2 ενότητες.

Διδάσκοντες
Γεώργιος Τσιαμπάος, gktsiamb@central.ntua.gr
Μιχάλης Καββαδάς, kavvadas@central.ntua.gr
Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό:
Χαράλαμπος Σαρόγλου, saroglou@central.ntua.gr
Παύλος Αστερίου, paster@central.ntua.gr
Κ. Παπαδοπούλου
Δημήτρης Λίτσας
Φίλιππος Χόρτης