Σχεδιασμός και Διαχείριση Αεροδρομίων

Περιγραφή:

Εισαγωγή στο Σχεδιασμό, τη Λειτουργία και τη Διαχείριση των Αεροδρομίων. Βοηθά τους σπουδαστές να κατανοήσουν και να οικοδομήσουν τις αρχές και την ουσία της συστημικής προσέγγισης στην ανάλυση, μελέτη και σχεδιασμό συστημάτων μεγάλης κλίμακας και πολυπλοκότητας όπως τα αεροδρόμια, με αβέβαιη χρονική εξέλιξη. Ο σχεδιασμός συστημάτων αεροδρομίων απαιτεί μία ευρύτερη αντίληψη και κατανόηση που ξεφεύγει από το καθαρά τεχνικό πλαίσιο του μηχανικού και αγγίζει οικονομικά, χρηματοοικονομικά, επιχειρηματικά και νομικά ζητήματα. Αναλύονται μεθοδολογίες σχεδιασμού όπως ο Δυναμικός Στρατηγικός Σχεδιασμός. Παρουσιάζεται ο σχεδιασμός, η λειτουργία και η διαχείριση της Εναέριας και της Επίγειας υποδομής του αεροδρομίου.