Λειτουργία Δικτύων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

Περιγραφή:

Χαρακτηριστικά μεταφορικών μέσων και δικτύων (σιδηροδρόμων, τραμ, λεωφορείων, τρόλλευ). Προσδιορισμός μεταφορικής ικανότητας. Χαρακτηριστικά λειτουργίας δικτύων, πρότυπα σχεδιασμού, χαρακτηριστικά εκμετάλλευσης, πληρότητα οχημάτων και συρμών, συχνότητα δρομολογίων, στάδια και διαδικασίες δρομολόγησης. Έλξη συρμών: υπολογισμοί δυνάμεων έλξης, αντιστάσεων κατά την κίνηση και αντιστάσεων από τη χάραξη, διαγράμματα πορείας. Εισαγωγή στα σήματα και εγκαταστάσεις ασφάλειας. Τμήματα αποκλεισμού ανοικτής γραμμής. Πίνακες αποκλεισμού διαδρομών και διαγράμματα κατάληψης γραμμών εντός σταθμών. Σύνταξη δρομολογίων. Έννοιες και μέθοδοι κοστολόγησης: πρότυπα κόστους, καθορισμός κόστους λειτουργίας, θέματα τιμολογιακής πολιτικής. Συλλογή και ανάλυση δεδομένων. Υποδειγματικές Ασκήσεις.