Εφαρμογές Η/Υ

Περιγραφή:

Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για την επίλυση προβλημάτων Πολιτικού Μηχανικού. Γλώσσες Προγραμματισμού. Γλώσσα FORTRAN 90. Γενικά παραδείγματα. Προγράμματα με ειδικές μορφές εκτύπωσης. Προβλήματα γεωμετρικά και αλγεβρικά. Ολοκλήρωση, ελάχιστα τετράγωνα, σειρές Fourier. Πίνακες: αντιστροφή, ιδιοτιμές, γραμμικά συστήματα. Εφαρμογές στην οδοποιία. Εφαρμογές στην υδραυλική. Εφαρμογές στη στατική: διαγράμματα εντατικών μεγεθών, υπολογισμός παραμορφώσεων, γραμμές επιρροής, συνεχής δοκός, τοιχώματα. Παραδείγματα. Γραφικές απεικονίσεις.

Ο βαθμός επίδοσης του φοιτητή προκύπτει από:
  • την παράδοση ασκήσεων (+1 μονάδα)
  • την παράδοση εργασίας (+2 μονάδες)
  • την τελική εξέταση που περιλαμβάνει α) γραπτή εξέταση στη θεωρία του Matlab και β) λύση ασκήσεων Matlab στον υπολογιστή

Ώρες εβδομαδιαίως: 3

Διδάσκοντες:
Μ. Παπαδρακάκης
Ν. Λαγαρός
Β. Πλεύρης

Ύλη:

sdkfhgdfhkdb

Files: