Ανανεώσιμη Ενέργεια & Υδροηλεκτρικά Έργα

Περιγραφή:

Περίγραμμα ύλης

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), με έμφαση στην υδροηλεκτρική ενέργεια. Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας (συνιστώσες, χρονική κατανομή). Υδροενεργειακή τεχνολογία – προκαταρκτικός σχεδιασμός. Μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα: γενική διάταξη, τεχνικά μεγέθη, περιβαλλοντικά θέματα, λειτουργία ταμιευτήρων, προσομοίωση και βελτιστοποίηση. Μικρά υδροηλεκτρικά έργα: τεχνολογία, σχεδιασμός, περιβαλλοντικά θέματα. Ηλιακή και αιολική ενέργεια: εκτίμηση δυναμικού, σχεδιασμός έργων, χωροθέτηση, νομοθεσία. Υβριδικά συστήματα - αντλησιοταμίευση. Οικονομικά της ενέργειας. Νερό και ενέργεια.

Η ιστοσελίδα του μαθήματος: http://users.ntua.gr/dkoutsog/courses/ape/index.html

Σημείωση: Μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, επισυνάπτονται τα θέματα εξετάσεων του μαθήματος «Υδροηλεκτρικά Έργα», που αναφέρονται στην ύλη του συγκεκριμένου μαθήματος. Ομοίως, τα τόπικς και οι ασκήσεις μέχρι το 2016-17 αναφέρονται στο μάθημα «Υδροηλεκτρικά Έργα». Από το 2017-18 και μετά, όλο το υλικό αναφέται στο μάθημα «Ανανεώσιμη Ενέργεια και Υδροηλεκτρικά Έργα».