Οικονομική

Περιγραφή:

Ήταν υποχρεωτικό μάθημα του 3ου εξαμήνου.Μεταφέρθηκε στα επιλογής του 2ου εξαμήνου και μετονομάστηκε σε ''Εφαρμοσμένη Οικονομική".Για τις χρονιές κατά τις οποίες η ύλη των δύο μαθημάτων ταυτίζεται(φαίνεται ότι μετά το 2002 η ύλη της Οικονομικής μίκρυνε και με αυτή τη μορφή μεταφέρθηκε στο 2ο εξάμηνο) τα θέματα υπάρχουν στο μάθημα Εφαρμοσμένη Οικονομική:http://www.mqn.gr/phpBB/university/courses.php?id=53