Σχεδίαση Τεχνικών Έργων με Η/Υ

Περιγραφή:

Σχεδίαση αρχιτεκτονικών, στατικών, υδραυλικών συγκοινωνιακών και λοιπών τεχνικών έργων με Η/Υ. Αντικείμενα – ευθ. τμήματα, polylines, κύκλοι, κλπ. Ιδιότητες αντικειμένων, διαφάνεια, χρώμα κλπ. Μεταβολές – διαγραφή, αντιγραφή, περιστροφή, κλπ. Βοηθήματα σχεδίασης – μαγνητικά σημεία, κάναβος, ακτίνες. Υποσχέδια – blocks, αναφορές. Εκτύπωση σχεδίων. Λογιστικά φύλλα (Excel), εφαρμογές στη σχεδίαση (κλωθοειδής, αλυσοειδής κλπ). Εισαγωγή στο ΚΕνΑΚ - υπολογισμός με λογιστικά φύλλα. Τρισδιάστατη σχεδίαση με στερεά αντικείμενα.

Ώρες εβδομαδιαίως:3

Διδάσκοντες:
Ν.Λαγαρός

Το μάθημα άλλαξε το 2017.Ο παλιός τίτλος του ήταν Σχεδίαση Έργων Πολιτικών Μηχανικών με Η/Υ.