Διαχείρηση Υδατικών Πόρων

Περιγραφή:

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στα Συστήματα Υδατικών Πόρων. Περιγράφει και αναλύει πρακτικά προβλήματα στο χώρο διαχείρισης υδρο-συστημάτων με έμφαση σε νέες εξελίξεις και τεχνολογίες. Έμφαση δίνεται σε προβλήματα ταμιευτήρων (υδρολογικός σχεδιασμός, διαστασιολόγηση, πολλαπλοί ταμιευτήρες, διαχείριση, ανταγωνιστικές χρήσεις, σχεδιασμός έργων ασφαλείας (υπερχείλιση και εκτροπή), νεκρός όγκος και φερτά) τα οποία αντιμετωπίζονται με εργαλεία από τη στοχαστική υδρολογία, τη θεωρεία συστημάτων και τη βελτιστοποίηση. Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών υδρο συστημάτων και επαφή με εργαλεία/τεχνολογίες που υποστηρίζουν τον σχεδιασμό και τη βέλτιστη λειτουργία τους σε καθεστώς αβεβαιότητα με δεδομένη ή επιθυμητή διακινδύνευση. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται σε θέματα βελτιστοποίησης, με ένα ή πολλαπλά κριτήρια, και η επαφή με νέες μεθόδους βελτιστοποίησης όπως οι γενετικοί αλγόριθμοι.

Μορφή Εξέτασης
Η τελική εξέταση αποτελείται από 2 μέρη, αυτό της θεωρίας κι αυτό των ασκήσεων. Το κομμάτι της θεωρίας πραγματοποιείται με κλειστά βιβλία, ενώ στο κομμάτι των ασκήσεων επιτρέπεται η χρήση του βιβλίου και προσωπικών σημειώσεων.

Βαθμολογία
Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου εκπονούνται 2 θέματα, ένα με τον κ. Μπαλτά και ένα με τον κ. Μακρόπουλο. Τα θέματα αυτά παραδίδονται στο τέλος του εξαμήνου και για την αξιολόγησή τους απαραίτητη είναι και μια σύντομη προφορική εξέταση από τους διδάσκοντες. Η συνολική πριμοδότηση που μπορούν να παρέχουν τα δύο θέματα είναι 2 μονάδες, παρ' όλα αυτά η παράδοσή τους δεν είναι υποχρεωτική, δηλαδή λειτουργούν μόνο θετικά στη βαθμολογία.

Διδάσκοντες
Μαρία Μιμίκου, mimikou@chi.civil.ntua.gr
Χρήστος Μακρόπουλος, cmakro@mail.ntua.gr
Ευάγγελος Μπαλτάς, baltas@central.ntua.gr
cron