Αντισεισμικές Κατασκευές

Περιγραφή:

Βασικές έννοιες Τεχνικής Σεισμολογίας: Γέννεση σεισμών - Καταγραφή σεισμών - Σεισμομετρία - Σεισμικά κύματα - Επιταχυνσιογραφήματα - Βασικές αρχές μελέτης σεισμικής επικινδυνότητας. Σεισμική απόκριση μονοβαθμίων συστημάτων: Εξίσωση κίνησης - Φάσμα απόκρισης - Επιρροή εδαφικών συνθηκών στη σεισμική συμπεριφορά - Φάσμα σχεδιασμού - Μονώροφος ελαστικός σχηματισμός με στροφή. Σεισμική απόκριση πολυβαθμίων συστημάτων: Ανάλυση σε ιδιομορφές - Δυναμική φασματική μέθοδος - Απλοποιημένη φασματική μέθοδος - Σεισμική απόκριση συνεχών συστημάτων. Βασικές αρχές Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού: Ανελαστική απόκριση σε σεισμό - Σεισμικά φορτία σχεδιασμού - Ικανοτοκός σχεδιασμός - Αρχές σωστού αντισεισμικού σχεδιασμού. Επίδειξη δυναμικής συμπεριφορά σε μοντέλα.