Εδαφομηχανική II

Περιγραφή:

Συνέχεια του μαθήματος εδαφομηχανική Ι που εστίαζει σε θέματα ευστάθειας πρανών, τοίχων αντιστήριξης, οριακού φορτίου θεμελίου, υδατικής ροής και στερεοποίησης.

Ώρες διδασκαλίας : 4 (2+2)

Τρόπος Βαθμολόγησης: Τελική γραπτή εξέταση: 70%-100% | Ενδιάμεση πρόοδος: 30% (μόνο θετικά)

Διδάσκοντες
Αχιλλέας Παπαδημητρίου & Μαρίνα Πανταζίδου (1ο τμήμα Α-Λ)
Νικόλαος Γερόλυμος & Βασιλική Γεωργιάννου (2ο τμήμα Μ-Ω)

"Σημειώσεις Εδαφομηχανικής" Γ. Γκαζέτα (δίνονται από τον τομέα)

Ύλη:

Κεφάλαια Μαθήματος
0 Εισαγωγή - Επανάληψη Εδαφομηχανικής Ι
1 Εμβάθυνση στις επιφορτικές τάσεις
Ωθήσεις γαιών κατά Rankine
Ωθήσεις γαιών κατά Coulomb - Σχεδιασμός τοίχων
3 Ευστάθεια πρανών
4 Οριακό φορτίο θεμελίου
5 Υδατικη Ροη
6 Στερεοποίηση Αργίλων

Files:

cron