Γεωδαιτικές Εφαρμογές

Περιγραφή:

  • Πολυγωνομετρία – οδεύσεις – είδη οδεύσεων – μέτρηση στοιχείων – υπολογισμοί.
  • Αποτυπώσεις, αποτύπωση οικοπέδων και μεγαλυτέρων εκτάσεων, μέθοδοι, σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων.
  • Κατά μήκος και πλάτος τομές, υπολογισμός όγκου χωματισμών. Βασικές χαράξεις αξόνων (ευθεία, κυκλικό τόξο, κλωθοειδής).
  • Χρήση χαρτών και Τοπογραφικών Διαγραμμάτων.

Δίδεται θέμα, το οποίο σταδιακά εκπονείται και περιλαμβάνει αντικείμενα επί όλων των διδαχθέντων καλύποντας 7 περίπου εβδομάδες.

Ώρες εβδομαδιαίως: 3

Ύλη:

2010-11 : download/file.php?id=6201

2009-10

(Ίδια ύλη με αυτή του 2008-09)
Από το Τεύχος «ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» (Αθήνα Νοέμβριος 2008)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ & ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ & ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Παράγραφοι : 1, 2 ολόκληρη, 3 και 4.

ΠΥΚΝΩΣΗ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ –ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ
Παράγραφοι : 1, 2 ολόκληρη, 3 εκτός οι σχέσεις (3.1), (3.2) και (3.3), 4 εκτός οι
σχέσεις (4.1), (4.2), (4.3) και (4.4), 5 ολόκληρη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ
Παράγραφοι : 1, 2, 3 ολόκληρη, 4 ολόκληρη, 5 ολόκληρη, 6 ολόκληρη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΜΒΑΔΩΝ
Παράγραφοι : 1, 2, 3, 4 και 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΓΚΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Παράγραφοι : 1, 2 ολόκληρη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΑΡΑΞΕΙΣ

Παράγραφοι : 1, 2 ολόκληρη, 3 ολόκληρη

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Όλες οι ασκήσεις και το θέμα που δόθηκαν κατά την διάρκεια του μαθήματος.

Files: