Στοιχεία Αρχιτεκτονικής

Περιγραφή:

Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική. Ανθρώπινη κλίμακα, ανάλυση δραστηριοτήτων και εξοπλισμός χώρων. Εργονομικός σχεδιασμός στην αρχιτεκτονική. Βιοκλιματολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Επιλογή των υλικών δόμησης. Εκλογή και περιγραφή του φέροντος οργανισμού. Σχεδιασμός δικτύων κτιρίων. Στοιχεία οργάνωσης και σύνταξης Αρχιτεκτονικής μελέτης.

Η βαθμολογία κάθε φοιτητή διαμορφώνεται σε ποσοστά ως ακολούθως:
•50% από την ομαδική εργασία και
•50% από το ατομικό διαγώνισμα στο τέλος του εξαμήνου

Για την επιτυχία κάθε φοιτητή στο μάθημα πρέπει ο μέσος όρος θέματος και διαγωνίσματος να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του πέντε. Επίσης πρέπει και το συλλογικό θέμα να έχει αξιολογηθεί τουλάχιστον με τη βάση (πέντε μονάδες) και η ατομική γραπτή προσπάθεια στο διαγώνισμα να μην έχει αξιολογηθεί κάτω του 3. Σε αντίθετη περίπτωση ο φοιτητής επαναλαμβάνει μόνο το τμήμα εκείνο της προσπάθειας που είναι κάτω από τη βάση στην επόμενη εξεταστική περίοδο του αυτού ακαδημαϊκού έτους. Βελτιώσεις θεμάτων που έχουν αξιολογηθεί πάνω από τη βάση σε επόμενη εξεταστική δεν προβλέπονται.
Τα θέματα ισχύουν μόνο για ένα ακαδημαϊκό έτος (περίοδοι Φεβρουαρίου – Σεπτεμβρίου). Βαθμοί δεν «κρατούνται» για μεταφορά τους σε άλλη χρονιά. Φοιτητής που απέτυχε οφείλει να επαναλάβει νέο θέμα το επόμενο έτος, η να κριθεί μόνο με το διαγώνισμα.

Διδάσκοντες:
I. Τζουβαδάκης (Σ)
Ε. Βουγιούκας
Γ. Βλάχος
Α. Στάμος

Ώρες εβδομαδιαίως: 3

Files: