Τεχνική Μηχανική II (Αντοχή των Υλικών)- Μεταβατικό

Περιγραφή:

 • Εφελκυσμός και θλίψη ελαστικών ραβδωτών φορέων (νόμος Hooke και θερμοελαστικότητας, απλά υπερστατικά δικτυώματα).
 • Ένταση (επίπεδη εντατική κατάσταση, κύκλος Mohr, απλές εντατικές καταστάσεις, διαφορικές εξισώσεις ισορροπίας)
 • Παραμόρφωση (επίπεδη παραμόρφωση, τροπές, στροφές, ο κύκλος του Mohr των τροπών, εξισώσεις συμβιβαστού)
 • Ελαστική συμπεριφορά (τριδιάστατη εντατική κατάσταση, απλοί επίπεδοι υπερστατικοί δίσκοι)
 • Τεχνική θεωρία ελαστικής κάμψης (Στατικά για γεωμετρικά μεγέθη διατομών, καθαρή κάμψη, εξισώσεις απλής των παραμορφώσεων,ελαστική γραμμή, επίλυση απλών υπερστατικών δοκών).
 • Διάτμηση λόγω κάμψης και Τεχνική θεωρία στρέψης
 • Σύνθετη καταπόνηση πρισματικής δοκού(λοξή κάμψη, κάμψη με αξονική δύναμη)
 • Διατήρηση της Ενέργειας (Διατύπωση της Α.Δ.Ε., ελαστικότητα, πλαστικότητα)
 • Ενεργειακές προτάσεις (αρχή των δυνατών Έργων, θεωρήματα αμοιβαιότητας των Betti και
  Maxwell-Mohr)
 • Θεωρία 2ης τάξης - λυγισμός
 • Ελαστοπλαστική συμπεριφορά (κριτήριο διαρροής κατά v. Mises, ελαστοπλαστική κάμψη, κριτήριο διαρροής κατά Μohr-Coulomb, εφαρμογές)
 • Επαναλήψεις και συζήτηση αποριών

Το μάθημα Τεχνική Μηχανική ΙΙ προέκυψε από την ενοποίηση των μαθημάτων Μηχανική ΙΙ και Μηχανική ΙΙΙ που καταργήθηκαν το 2007. Παλιά Θέματα αυτών των μαθημάτων μπορείτε να δείτε στα παρακάτω links:
university/courses.php?id=245
university/courses.php?id=142

Ύλη:

2008-09

Απο το βιβλιο του κ. Βαρδουλακη "Τεχνική Μηχανική ΙΙ":
Κεφάλαιο 1: ολο
Κεφάλαιο 2: ολο
Κεφάλαιο 3: ολο
Κεφάλαιο 4: εκτος η παραγραφος 4.2 (μεσα ομως σελ.88-89: Επιπεδη παραμορφωση)
Κεφάλαιο 5: εκτος η παραγραφος 5.12 (το 5.7 ειναι ανουσιο εκτος απο το 5.7.5)
Κεφάλαιο 6: εκτος οι παραγραφοι 6.4,6.5
Κεφάλαιο 7: εκτος οι παραγραφοι 7.6,7.7
Κεφάλαιο 8: εντος οι παραγραφοι 8.7,8.8,8.9

Η ύλη από τον Γκαρούτσο εδώ
cron