Τεχνικά Υλικά ΙΙ

Περιγραφή:

Υλικά και σχεδιασμός Διαδικασία Σχεδιασμού Βασικές ιδιότητες υλικών (Βάρος-Πυκνότητας, Δυσκαμψία –
Μέτρο Ελαστικότητας, Αντοχή, Διαρροή, Ολκιμότητα, Πλαστιμότητα). Σχεδιασμός βάσει ιδιοτήτων.
Δόνηση, παλινδρόμηση, περιστροφή, κυκλική φόρτιση. Σχεδιασμός βάσει θραύσης. Θερμικές ιδιότητες και
συμπεριφορά. Σχεδιασμός βάσει θερμικής συμπεριφοράς. Ανθεκτικότητα και Διάβρωση. Σχεδιασμός
βάσει ανθεκτικότητας. Αειφορία υλικών και κατασκευών. Δείκτες αειφορίας. Σχεδιασμός για την αειφορία.