Μηχανική του Στερεού Σώματος

Περιγραφή:

Εισαγωγικές έννοιες. Σύνθεση δυνάμεων και ροπών στο επίπεδο και στο χώρο. Στερεοστατικές εξισώσεις ισορροπίας. Είδη φορτίσεων. Φορέας και σύνθεση (ελεύθερος φορέας, στήριξη, επίπεδοι στερεοί σχηματισμοί, αντιδράσεις). Ισοστατικοί δικτυωτοί φορείς (μόρφωση και μέθοδοι υπολογισμού). Ολόσωμοι ευθύγραμμοι ισοστατικοί φορείς (εσωτερικά εντατικά μεγέθη και διαγράμματα Μ,Q,Ν). Δοκός Gerber και απλά ισοστατικά πλαίσια (διαγράμματα Μ,Q,Ν). Καμπύλοι φορείς (τριαρθρωτό και παραβολικό τόξο). Εύκαμπτοι φορείς (σχοινιά, καλώδια, αλυσοειδής). Ροπές επιφανειών 1ης και 2ης τάξης (το κεντροειδές και οι ροπές αδράνειας επιφάνειας). Έργο και ενέργεια. Αρχή των δυνατών έργων. Ευστάθεια. Τριβή και εφαρμογές.

Διδάσκοντες:
Χ. Γεωργιάδης (Συντονιστής)
Α. Ζήσης | Τ. Πατσαλιά

Ώρες εβδομαδιαίως: 3

Ύλη:

Συζητηση για την υλη: viewtopic.php?f=6&p=3989#p3988

Files: