Τεχνική Μηχανική I

Περιγραφή:

  1. Ισορροπία δυνάμεων – Δυνάμεις στο υλικό σημείο και στο στερεό σώμα. Η γραφική μέθοδος Culman. Η κινηματική μέθοδος. Στερεοστατικές εξισώσεις ισορροπίας (σύνθεση δυνάμεων, δυνάμεις στο χώρο).
  2. Επίπεδοι φορείς (σύνθεση – στήριξη – φόρτιση – αντιδράσεις). Απλοί φορείς (πρόβολος, αμφιέρειστη δοκός, δοκός Gerber, τριαρθρωτό τόξο).
  3. Ισοστατικοί δικτυωτοί φορείς, μόρφωση και μέθοδοι υπολογισμού (μέθοδος των κόμβων, τομές Ritter, η μέθοδος εναλλαγής των ράβδων, η γραφική μέθοδος Cremona). Δικτυωτοί φορείς στο χώρο.
  4. Ολόσωμοι επίπεδοι ισοστατικοί φορείς, διαγράμματα M, Q, N. Εξισώσεις ισορροπίας τεμνουσών δυνάμεων και ροπών κάμψεως.
  5. Απλά ισοστατικά πλαίσια και απλοί καμπύλοι φορείς (διαγράμματα M, Q, N).
  6. Εύκαμπτοι φορείς.

Τα συγγράμματα του μαθήματος (ένα εκ των δύο κατόπιν επιλογής) είναι:
''Τεχνική Μηχανική Ι'', I. Βαρδουλάκη, Α. Γιαννακόπουλου ή
"Στατική", Α. Χρυσάκη

Το μάθημα εξετάζεται με κλειστά βιβλία από τη χρονιά 2009-10.

Διδάσκοντες:
E.N. Θεοτόκογλου (Σ)
Ε. Αναστασέλου
Τ. Πατσαλιά

Ώρες εβδομαδιαίως: 4

Ύλη:

2011-12

''Τεχνική Μηχανική Ι'' του Ι.Βαρδουλάκη
Κεφάλαια 1,2,3,4,6,7
Aπό τα βιβλία του Γκαρούτσου:
-''Εισαγωγή στη Στατική''
Κεφάλαια 1,2,3 εκτός από Cremona
-''Τεχνική Μηχανική Ι''
Κεφάλαια 1,2,3,4,5,6

2008-09

''Τεχνική Μηχανική Ι'' του Ι.Βαρδουλάκη
Κεφάλαια 1,2,3,4,5

Aπό τα βιβλία του Γκαρούτσου:

-''Εισαγωγή στη Στατική''
1.Κέντρα βάρους επίπεδων σχημάτων
2.Ισορροπία επίπεδου συστήματος δυνάμεων
3.Δικτυώματα

-''Τεχνική Μηχανική Ι''
1.Ισοστατικότητα- Στερεοστατικότητα ενός φορέα
2.Τα διαγράμματα εντατικών μεγεθών σε ευθεία δοκό
3.Επίπεδα πλαίσια - Επίπεδοι καμπύλοι φορείς
4.Σύνθετοι Φορείς
5.Πρακτική μέθοδος χάραξης διαγραμμάτων Ν,Q,M
6.Εύκαμπτοι φορείς(καλώδια)

-----

Συζητηση για την υλη: viewtopic.php?f=6&p=3989#p3988

Files: