Υδραυλική και Υδραυλικά Έργα

Περιγραφή:

Βασικές αρχές και υπολογιστικές μέθοδοι εφαρμοσμένης υδραυλικής (αγωγοί υπό πίεση, αγωγοί με ελεύθερη επιφάνεια). Σχεδιασμός βασικών υδραυλικών έργων και συναφών συστημάτων (υδραγωγεία, καταθλιπτικοί αγωγοί και αντλιοστάσια, υδροδοτικά έργα, δεξαμενές, δίκτυα διανομής, διώρυγες, έργα αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων, αντιπλημμυρικά έργα).

Ιστοσελίδα : http://itia.ntua.gr/dk/courses/yye/
Διδάσκοντες :
● Ηλίας Παπακωνσταντής, Λέκτορας (ipapak@mail.ntua.gr)
● Ανδρέας Ευστρατιάδης, Επικ. Καθηγητής (andreas@itia.ntua.gr)

Απαιτούμενες Γνώσεις: Μηχανική Ρευστών, Τεχνική Υδρολογία