Γενική Οικοδομική & Σχέδιο

Περιγραφή:

Γραμμογραφία και γραφή γραμμάτων και αριθμών. Σχεδίαση κατόψεων, τομών, όψεων κτισμάτων. Τοπογραφικό σχέδιο και διάγραμμα κάλυψης. Αναφορά στην περιοχή οικοδομικής και των βασικών υλικών των κατασκευών. Κατασκευή φέροντος οργανισμού. Σχεδίαση πλήρους ξυλοτύπου. Είδη εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων και ανοιγμάτων. Δάπεδα - Οροφές. Μονώσεις γενικά (υγρομονώσεις, θερμομονώσεις, ηχομονώσεις). Υδατοστεγανότητα δωμάτων και υπογείων. Στέγες. Τύποι εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων. Κλίμακες και σχεδιασμός τους. Ειδικά θέματα οικοδομικής.

Το μάθημα προέκυψε από την ενοποίση των μαθημάτων Τεχνικό Σχέδιο και Γενική Οικοδομική που καταργήθηκαν το 2017.Παλιά Θέματα αυτών των μαθημάτων μπορείτε να δείτε στα παρακάτω links:
university/courses.php?id=32
university/courses.php?id=35

Ώρες εβδομαδιαίως:4
Διδάσκοντες:Γεώργιος Βλάχος