Ασφάλεια και Συντήρηση Σιδηροδρομικής Γραμμής

Περιγραφή:

Εισαγωγή στην ασφάλεια. Δυνάμεις μεταξύ τροχού και σιδηροτροχιάς. Συνθήκες αυξημένου κινδύνου εκτροχιασμού. Εισαγωγή στα σήματα και εγκαταστάσεις ασφάλειας. Ηλεκτροκίνηση. Συστήματα ελέγχου κυκλοφορίας συρμών. Υψηλές ταχύτητες και υπερταχείς σιδηρόδρομοι - Προοπτικές των μέσων σταθερής τροχιάς. Έλεγχος και συντήρηση σιδηροδρομικής γραμμής - Φθορά σιδηροτροχιών. Ειδικές κατασκευές. Πίνακες αποκλεισμού διαδρομών και διαγράμματα κατάληψης γραμμών εντός σταθμών. Σύνταξη δρομολογίων.