Πειραματική Υδραυλική

Περιγραφή:

Εισαγωγή. Γενικά περί μετρήσεων. Οργάνωση πειραματικής έρευνας. Διαστατική ανάλυση. Αρχή ομογένειας. Μέθοδος Rayleigh. Θεώρημα Π. Εκτίμηση πειραματικών σφαλμάτων. Επεξεργασία πειραματικών στοιχείων. Υδραυλική ομοιότητα. Βασικοί νόμοι. Πλήρης και μερική ομοιότητα. Κατασκευή ομοιωμάτων. Επιδράσεις κλίμακος. Εφαρμογές. Επισκόπηση τεχνικών και οργάνων μέτρησης υδραυλικών μεγεθών. Διεξαγωγή πειραμάτων σε προβλήματα ροής σε ανοικτούς και κλειστούς αγωγούς, διάχυσης φλεβών, θαλάσσιας υδραυλικής και ακτομηχανικής.

Εκπαιδευτική Διαδικασία
Το μάθημα στοχεύει στην παροχή βασικών γνώσεων πάνω στη διεξαγωγή πειραματικής έρευνας και γενικότερα πειραματικών μετρήσεων σε προβλήματα της υδραυλικής και θαλάσσιας υδραυλικής. Περιλαμβάνει διδασκαλία βασικών θεωρητικών γνώσεων με σχετικές εφαρμογές και εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων (πειραμάτων) από τους φοιτητές στα Εργαστήρια Εφαρμοσμένης Υδραυλικής και Λιμενικών Έργων. Προβλέπονται 6 πειράματα σύμφωνα με το αναλυτικό περιεχόμενο που ακολουθεί. Τα πειράματα θα εκτελούνται καθ’ ομάδες και θα ακολουθεί η σύνταξη και υποβολή ατομικής έκθεσης από τον κάθε φοιτητή/τρια στον υπεύθυνο του αντίστοιχου πειράματος. Θα δοθούν επίσης 1 - 2 σειρές ασκήσεων για την εμπέδωση του θεωρητικού μέρους.

Διδάσκοντες
Παναγιώτης Παπανικολάου, panospap@mail.ntua.gr
Βίκυ Τσουκαλά, v.tsoukala@hydro.civil.ntua.gr
Ηλίας Παπακωνσταντής, elgpap@hydro.ntua.gr
Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό:
Θεοδώρα Γιαντσή, dgiantsi@central.ntua.gr
Παναγιώτης Δημητριάδης, pandim@itia.ntua.gr
Γιάννης Νικηφοράκης, giannisnikiforakis@gmail.com
Άρης Μαυρομμάτης