Ειδικά Θέματα Σιδηροδρομικής

Περιγραφή:

Δυνάμεις μεταξύ τροχού και σιδηροτροχιάς. Συνθήκες αυξημένου κινδύνου εκτροχιασμού. Συστήματα ελέγχου κυκλοφορίας συρμών. Υψηλές ταχύτητες και υπερταχείς σιδηρόδρομοι - Προοπτικές των μέσων σταθερής τροχιάς. Έλεγχος και συντήρηση σιδηροδρομικής γραμμής - Φθορά σιδηροτροχιών. Εισαγωγή στοιχείων θεωρίας αναμονής για σιδηροδρομικά δίκτυα. Χωρητικότητα ελεύθερης γραμμής. Χωρητικότητα σταθμών. Εμπορευματικές σιδηροδρομικές μεταφορές -Σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις διακίνησης φορτίων.
cron