Αντοχή των Υλικών

Περιγραφή:

Συνέχεια του μαθήματος μηχανική του παραμορφώσιμου σώματος που μελετά:
  • Σύνθετη καταπόνηση πρισματικής δοκού (λοξή κάμψη,Κάμψη με αξονική δύναμη,Πυρήνας διατομής,αδρανής περιοχή).
  • Διάτμηση λεπτότοιχων διατομών λόγω κάμψης
  • Ενεργειακές προτάσεις. (αρχή των δυνατών Έργων, Θεώρημα Castigliano, υπερστατικοί φορείς)
  • Θεωρία 2ης τάξης - λυγισμός.

Η εξέταση γίνεται με κλειστά βιβλία. Δίνονται όλοι οι απαραίτητοι τύποι.

Ύλη:

Κεφάλαια Μαθήματος
1 Απλή καθαρή κάμψη δοκών με συνθέτη διατομή
2 Λοξή κάμψη (υπολογισμός τάσεων, τροπών)
3 Έκκεντρη κάθετη φόρτιση (υπολογισμός τάσεων, τροπών, ουδέτερη γραμμή, πυρήνας διατομής, αδρανής περιοχή).
4 Έκκεντρη κάθετη φόρτιση (ουδέτερη γραμμή, πυρήνας διατομής, αδρανής περιοχή).
5 Διάτμηση λόγο κάμψης (διατμητική ροή)
6 Διάτμηση λεπτότοιχων διατομών (ανοικτές διατομές, κλειστές διατομές, κέντρο διάτμησης).
7 Δοκοί υπό σύνθετες φορτίσεις.
8 Εισαγωγή στις ενεργειακές μεθόδους, τροπική ενέργεια. Διατύπωση της Αρχής διατήρησης της ενέργειας
9 Ενεργειακές μέθοδοι (θεωρήματα Castigliano, θεωρήματα αμοιβαιότητας των Betti και Maxwell Mohr,)
10 Ενεργειακές μέθοδοι (αρχή των δυνατών έργων, Εισαγωγή στην Μέθοδο των Δυνάμεων)
11 Λυγισμός

Files: