Αντοχή των Υλικών

Περιγραφή:

  • Ελαστική γραμμή (επίλυση απλών υπερστατικών δοκών).
  • Σύνθετη καταπόνηση πρισματικής δοκού (λοξή κάμψη,Κάμψη με αξονική δύναμη,Πυρήνας διατομής,αδρανής περιοχή).
  • Διάτμηση λεπτότοιχων διατομών λόγω κάμψης
  • Ενεργειακές προτάσεις. (αρχή των δυνατών Έργων, θεωρήματα αμοιβαιότητας των Betti και
    Maxwell-Mohr,Θεώρημα Castigliano, ελαστική ενέργεια σε σύνθετη καταπόνηση, υπερστατικοί φορείς, θεώρημα περί την ακρότατη τιμή της δυναμικής ενέργειας).
  • Θεωρία 2ης τάξης - λυγισμός. (Κάμψη με αξονική δύναμη, το πρόβλημα του λυγισμού, εφαρμογές).

Η εξέταση γίνεται με κλειστά βιβλία. Δίνονται όλοι οι απαραίτητοι τύποι.

Τα συγγράμματα του μαθήματος (ένα εκ των δύο κατόπιν επιλογής) είναι:
''Τεχνική Μηχανική ΙΙ'', I. Βαρδουλάκη ή
"Μηχανική Παραμορφώσιμων Σωμάτων ΙΙ", Γ. Τσαμασφύρου

Διδάσκοντες:
Α-Κ: Ε. Αναστασέλου
Λ-Ω: E.N. Θεοτόκογλου

Ώρες εβδομαδιαίως: 2

Ύλη:

2011-12
viewtopic.php?f=58&t=2897&start=80#p78303

2010-11 (Κανονική Εξεταστική)
Η ύλη από το βοήθημα "Μηχανική Παραμορφώσιμου Στερεού ΙΙ" του Γκαρούτσου εδώ

2007-08
http://geolab.mechan.ntua.gr/teaching/courses/2007_08/Mech3/Files/MechIII_metav_2008-02-14.pdf
Στην ύλη περιλαμβάνονται τα κεφάλαια 6-9 του βιβλίου Τεχνική Μηχανική ΙΙ του κ.Βαρδουλάκη.

Files: